دیجی فایر مرکز تخصصی سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

واحد آکادمی

آموزش‌ سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق توسط اساتید بین المللی

واحد مهندسی

طراحی، نظارت، اجرای سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

واحد بازرگانی

تامین کالاهای مورد نیاز برای پروژه‌های اعلام و اطفاء حریق

تجهیزات پرکاربرد

سیستم‌های اعلام حریق و F&G

آموزش جامع سیستم‌های اعلام حریق

این دوره با هدف توانمند ساختن مهندسین جهت مدیریت سیستم‌های اعلام حریق شامل طراحی، نصب و اجرا، تست و بازرسی، راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری طرح ریزی شده و در پایان دوره از شرکت کنندگان انتظار می‌رود توانمندی مدیریت کلیه سطوح پروژه‌های سیستم‌های اعلام حریق را کسب نمایند.

محتوای آموزشی اختصاصی

شامل ۸ فصل و ۱۶ ساعت
مشاهده دوره