Fire Protection Engineering with Digifire

هلدینگ مهندسی حریق ایران

واحد آکادمی

جدیدترین آموزش‌های مهندسی حریق را به همراه مقالات و ویدئوهای تخصصی از ما بخواهید...

واحد مهندسی

طراحی، نظارت، اجرای سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق توسط تیم مهندسی و کارشناسان با سابقه مجموعه ما

واحد بازرگانی

واردات و تهیه کالاهای مورد نیاز برای پروژه‌های اعلام و اطفاء حریق از کلیه کشورها و برندهای معتبر

برترین آموزش‌های مهندسی حریق

دوره‌ی اعلام حریق

آموزش جامع سیستم‌های اعلام حریق

این دوره با هدف توانمند ساختن مهندسین جهت مدیریت سیستم‌های اعلام حریق شامل طراحی، نصب و اجرا، تست و بازرسی، راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری طرح ریزی شده و در پایان دوره از شرکت کنندگان انتظار می رود توانمندی مدیریت کلیه سطوح پروژه‌های سیستم‌های اعلام حریق را کسب نمایند.

محتوای آموزشی اختصاصی

شامل ۸ فصل و ۱۶ ساعت
مشاهده دوره

دوره‌ی اطفاء حریق

آموزش جامع سیستم‌های اطفاء حریق

این دوره با هدف توانمند ساختن مهندسین جهت مدیریت سیستم‌های اطفاء حریق شامل طراحی، نصب و اجرا، تست و بازرسی، راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری طرح ریزی شده و در پایان دوره از شرکت کنندگان انتظار می رود توانمندی مدیریت کلیه سطوح پروژه‌های سیستم‌های اطفاء حریق را کسب نمایند.

محتوای آموزشی اطفاء حریق آبی

شامل ۷ فصل و ۱۰ ساعت
مشاهده دوره
Q

تجهیزات پرکاربرد

سیستم‌های اعلام حریق و F&G

آخرین مطالب سایت