آکادمی دیجی فایر مرکز آموزشی سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

دوره اعلام حریق

آموزشسیستم‌های اعلام حریق بر اساس استانداردهای NFPA72 / BS5829

دوره اطفاء حریق

آموزش سیستم‌های اطفاء حریق آبی براساس استاندارد NFPA13

آموزش استاندارد‌ها

آموزش سایر‌ استانداردهای پر کاربرد مهندسی حریق نظیر NFPA101

برترین آموزش‌های مهندسی حریق

آموزش کاربردی

سیستم‌های اعلام حریق و F&G

آموزش جامع سیستم‌های اعلام حریق

این دوره با هدف توانمند ساختن مهندسین جهت مدیریت سیستم‌های اعلام حریق شامل طراحی، نصب و اجرا، تست و بازرسی، راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری طرح ریزی شده و در پایان دوره از شرکت کنندگان انتظار می رود توانمندی مدیریت کلیه سطوح پروژه‌های سیستم‌های اعلام حریق را کسب نمایند.

محتوای آموزشی اختصاصی

شامل ۸ فصل و ۱۶ ساعت
مشاهده دوره

آموزش کاربردی

سیستم‌ های اطفاء حریق

آموزش جامع سیستم‌ های اطفاء حریق

این دوره با هدف توانمند ساختن مهندسین جهت مدیریت سیستم‌های اطفاء حریق شامل طراحی، نصب و اجرا، تست و بازرسی، راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری طرح ریزی شده و در پایان دوره از شرکت کنندگان انتظار می رود توانمندی مدیریت کلیه سطوح پروژه‌های سیستم‌های اطفاء حریق را کسب نمایند.

محتوای آموزشی اختصاصی

شامل ۸ فصل و ۱۶ ساعت
مشاهده دوره

آموزش سیستم اعلام و اطفاء حریق