آکادمی دیجی فایر مرکز آموزشی سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

آموزش استاندارد‌ها

آموزش سایر‌ استانداردهای پر کاربرد مهندسی حریق نظیر NFPA101

برترین آموزش‌های مهندسی حریق

آموزش کاربردی

سیستم‌های اعلام حریق و F&G

آموزش جامع سیستم‌های اعلام حریق

این دوره با هدف توانمند ساختن مهندسین جهت مدیریت سیستم‌های اعلام حریق شامل طراحی، نصب و اجرا، تست و بازرسی، راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری طرح ریزی شده و در پایان دوره از شرکت کنندگان انتظار می رود توانمندی مدیریت کلیه سطوح پروژه‌های سیستم‌های اعلام حریق را کسب نمایند.

محتوای آموزشی اختصاصی

شامل ۸ فصل و ۱۶ ساعت
مشاهده دوره

آموزش کاربردی

سیستم‌ های اطفاء حریق

آموزش جامع سیستم‌ های اطفاء حریق

این دوره با هدف توانمند ساختن مهندسین جهت مدیریت سیستم‌های اطفاء حریق شامل طراحی، نصب و اجرا، تست و بازرسی، راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری طرح ریزی شده و در پایان دوره از شرکت کنندگان انتظار می رود توانمندی مدیریت کلیه سطوح پروژه‌های سیستم‌های اطفاء حریق را کسب نمایند.

محتوای آموزشی اختصاصی

شامل ۸ فصل و ۱۶ ساعت
مشاهده دوره

آموزش سیستم اعلام و اطفاء حریق