نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
مشخصات، قیمت بیم دتکتور فایرگارد آشکارساز دود خطی Fire Guard
بستن

بیم دتکتور فایرری وان Fireray One Beam Detector

بیم دتکتور فایرری Fireray one ساخت کمپانی Fireray انگلستان بیم دتکتور رفلکتوری، موتورایز دارای تاییدیه VDS مناسب سیستم اعلام حریق متعارف  و آدرس‌پذیر
مشخصات، قیمت بیم دتکتور فایربیم آشکارساز دود خطی Firebeam plus
بستن

بیم دتکتور فایر بیم 160متری the fire beam xtra 160

بیم دتکتور فایربیم پلاس the fire beam plus ساخت کمپانی fire beam انگلستان بیم دتکتور رفلکتوری، موتورایز دارای تاییدیه VDS مناسب سیستم اعلام حریق متعارف  و آدرس‌پذیر
بستن

بیم دتکتور فایر بیم 140متری the fire beam xtra 140

بیم دتکتور فایربیم پلاس the fire beam plus ساخت کمپانی fire beam انگلستان بیم دتکتور رفلکتوری، موتورایز دارای تاییدیه VDS مناسب سیستم اعلام حریق متعارف  و آدرس‌پذیر
بستن

بیم دتکتور فایر بیم 70 متری the fire beam xtra 70

بیم دتکتور فایربیم پلاس the fire beam plus ساخت کمپانی fire beam انگلستان بیم دتکتور رفلکتوری، موتورایز دارای تاییدیه VDS مناسب سیستم اعلام حریق متعارف  و آدرس‌پذیر
مشخصات، قیمت بیم دتکتور فایربیم آشکارساز دود خطی Firebeam plus
بستن

بیم دتکتور فایر بیم پلاس 100 متری the fire beam plus100

بیم دتکتور فایربیم پلاس the fire beam plus ساخت کمپانی fire beam انگلستان بیم دتکتور رفلکتوری، موتورایز دارای تاییدیه VDS مناسب سیستم اعلام حریق متعارف  و آدرس‌پذیر
بستن

بیم دتکتور فایر بیم پلاس 40 متری the fire beam plus 40

بیم دتکتور فایربیم پلاس the fire beam plus ساخت کمپانی fire beam انگلستان بیم دتکتور رفلکتوری، موتورایز دارای تاییدیه VDS مناسب سیستم اعلام حریق متعارف  و آدرس‌پذیر
بستن

بیم دتکتور فایرری 100 متری Fireray 5000-100

بیم دتکتور فایرری Fireray 5000 ساخت کمپانی Fireray انگلستان بیم دتکتور رفلکتوری، موتورایز دارای تاییدیه VDS مناسب سیستم اعلام حریق متعارف  و آدرس‌پذیر
مشخصات، قیمت بیم دتکتور فایربیم آشکارساز دود خطی Firebeam plus
بستن

بیم دتکتور فایرری 50 متری Fireray 5000-50

بیم دتکتور فایرری Fireray 5000 ساخت کمپانی Fireray انگلستان بیم دتکتور رفلکتوری، موتورایز دارای تاییدیه VDS مناسب سیستم اعلام حریق متعارف  و آدرس‌پذیر
بستن

بیم دتکتور فایر بیم پلاس 80 متری the fire beam plus 80

بیم دتکتور فایربیم پلاس the fire beam plus ساخت کمپانی fire beam انگلستان بیم دتکتور رفلکتوری، موتورایز دارای تاییدیه VDS مناسب سیستم اعلام حریق متعارف  و آدرس‌پذیر
قیمت بیم دتکتور فایرری 50R
بستن

بیم دتکتور فایرری 50 متری Fireray 50R Beam Detector

آشکارساز دودخطی (بیم دتکتور) یک المان در سیستم اعلام حریق می‌باشد که جهت کشف و اعلام حریق در محل‌هایی نظیر
قیمت بیم دتکتور فایرری 100R
بستن

بیم دتکتور فایرری Fireray 100R Beam Detector

آشکارساز دودخطی (بیم دتکتور) یک المان در سیستم اعلام حریق می‌باشد که جهت کشف و اعلام حریق در محل‌هایی نظیر
قیمت بیم دتکتور فایرری 3000
بستن

بیم دتکتور فایرری گیرنده فرستنده 100 متری 3000 Fireray 3000, End-to-End Beam

آشکارساز دودخطی (بیم دتکتور) یک المان در سیستم اعلام حریق می‌باشد که جهت کشف و اعلام حریق در محل‌هایی نظیر
بستن

بیم دتکتور زتا 100 متری zeta beam kit100

آشکارساز دودخطی (بیم دتکتور) یک المان در سیستم اعلام حریق می‌باشد که جهت کشف و اعلام حریق در محل‌هایی نظیر