اسپرینکلر پایین زن یکی از انواع اسپرینکلر های سیستم‌ اطفاء حریق آبی است. در ساختمان‌ها و مراکز مختلف به منظور کنترل و خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها استفاده می‌شود. این نوع اسپرینکلر از لوله‌ای آویزان می‌شود و پره‌های محدب آن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که آب را به صورت مخروطی به سمت پایین پاشش می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود که آب به صورت یکنواخت و موثر در منطقه مورد نظر پخش شود.

اسپرینکلرهای پایین زن به دلیل شکل پاشش آب و سرعت بالای پاشش خود، برای استفاده در ساختمان‌ها‌ی مسکونی و ادارات که دارای موانع کمتری برای پاشش آب هستند، بسیار مناسب هستند. این نوع اسپرینکلر می‌تواند به طور مؤثری به کنترل و خاموش کردن آتش کمک کند و از گسترش آتش‌سوزی در ساختمان جلوگیری نماید.

استفاده از اسپرینکلر پایین زن در سیستم‌های اطفاء حریق اتوماتیک به خصوص در ساختمان‌هایی که دارای ساختارهای معماری ساده و یا فضاهای باز هستند، بسیار رایج است. این اسپرینکلر در هنگام بروز آتش‌سوزی در دمای ۶۸ درجه عموما به صورت خودکار فعال شده و با پاشش آب به صورت خودکار، به کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی کمک می‌کند.

اسپرینکلر پایین‌زن از یک حباب شیشه‌ای حاوی مایع حساس به حرارت استفاده می‌کند که در دماهای مشخصی منبسط شده و باعث شکستن شیشه و فعال شدن اسپرینکلر می‌شود. رنگ‌های مختلف این حباب‌ها نشان‌دهنده دمای عملکرد متفاوتی هستند. در ادامه دامنه دمایی را برای دسته‌بندی‌های مختلف اسپرینکلرها نشان می‌دهد:

  1. Ordinary (عادی): 57-65 درجه سلسیوس و 68-76 درجه سلسیوس
  2. Intermediate (متوسط): 79-93 درجه سلسیوس و 93-107 درجه سلسیوس
  3. High (بالا): 121-148 درجه سلسیوس
  4. Extra High (بسیار بالا): 162-190 درجه سلسیوس
  5. Very Extra High (خیلی بسیار بالا): 204-246 درجه سلسیوس
  6. Ultra High (فوق‌العاده بالا): 260-301 درجه سلسیوس و 343 درجه سلسیوس

این دماها برای اسپرینکلرهایی که با مایعات مختلف مانند الکل و آب یا گلیسیرین و آب پر شده‌اند، تعیین می‌شوند. انتخاب دمای مناسب برای اسپرینکلر بر اساس نوع کاربری و شرایط محیطی محل نصب آن مهم است تا اطمینان حاصل شود که در صورت وقوع آتش‌سوزی، به درستی عمل می‌کنند و به موقع فعال می‌شوند.