طراحی قیمت بیم دتکتور

نکات طراحی بیم دتکتور

شکارساز دود خطی ابزاری است که برای حس کردن و آشکارسازی دود در سیستم‌های اعلام حریق بکار می‌رود. دتکتورهای دود در حالت کلی به دو نوع نقطه‌ای و خطی تقسیم‌بندی می‌گردد. دتکتورهای دود نقطه‌ای در محل‌های کوچک و متوسط با ارتفاع پایین نصب می‌گردد. در سوله‌ها، انبارها و محل‌های با سقف بلند از بیم دتکتور جهت تشخیص و اعلام حریق استفاده می‌گردد. بیم دتکتور به دلیل سطح وسیع منطقه تحت محافظت و همچنین عدم نیاز به کابل‌کشی و لوله‌کشی یکی از بهترین راهکارهای مهندسی حریق جهت حفاظت از صنایع و سوله‌های وسیع با ارتفاع بالا می‌باشد. عوامل زیادی بر روی عملکرد انواع بیم دتکتورها تاثیر گذار است. نوع و مقدار مواد قابل‌احتراق، نرخ رشد حریق، فاصله بیم دتکتور تا حریق، عوامل مربوط به تهویه از جمله این موارد می‌باشد.

ادامه مطلب

قیمت بیم دتکتور

قیمت بیم دتکتور

چکیده: آشکارساز دود خطی ابزاری است که برای تشخیص و آشکارسازی دود در سیستم‌های اعلام حریق بکار می‌رود. بیم دتکتور نوع پرظرفداری از آشکارساز دود خطی است. در سوله‌ها، انبارها و محل‌های با سقف بلند از بیم دتکتور جهت تشخیص و اعلام حریق استفاده می‌گردد. بیم دتکتور به دلیل سطح وسیع منطقه تحت محافظت و همچنین عدم نیاز به کابل‌کشی و لوله‌کشی یکی از بهترین راهکارهای مهندسی حریق جهت حفاظت از صنایع و سوله‌های وسیع با ارتفاع بالا می‌باشد. عوامل متعددی...

ادامه مطلب

انواع بیم دتکتور

انواع بیم دتکتور

آشکارساز دود خطی ابزاری است که برای حس کردن و آشکارسازی دود در سیستم‌های اعلام حریق بکار می‌رود. دتکتورهای دود در حالت کلی به دو نوع نقطه‌ای و خطی تقسیم‌بندی می‌گردد. دتکتورهای دود نقطه‌ای در محل‌های کوچک و متوسط با ارتفاع پایین نصب می‌گردد. در سوله‌ها، انبارها و محل‌های با سقف بلند از بیم دتکتور جهت تشخیص و اعلام حریق استفاده می‌گردد. بیم دتکتور به دلیل سطح وسیع منطقه تحت محافظت و همچنین عدم نیاز به کابل‌کشی و لوله‌کشی یکی از بهترین راهکارهای مهندسی حریق جهت حفاظت از صنایع و سوله‌های وسیع با ارتفاع بالا می‌باشد.بیم دتکتورها در دسته‌بندی های مختلف طبقه‌بندی می‌گردد. در این مقاله سعی داریم دسته‌بندی های مختلف بیم دتکتور را بررسی کنیم.

ادامه مطلب

مزایای بیم دتکتور

مزایای بیم دتکتور

چکیده بیم دتکتور ابزاری است که برای آشکارسازی دود در سیستم‌های اعلام حریق بکار می‌رود. پیچیدگی و تعدد زیاد دتکتور ها سردرگمی در انتخاب نوع مناسب برای پروژه‌های اعلام حریق شده است. دتکتورهای دود در حالت کلی به دو نوع نقطه‌ای و خطی تقسیم‌بندی می‌گردد. دتکتورهای دود نقطه‌ای در محل‌های کوچک و متوسط با ارتفاع پایین نصب می‌گردد. بیم دتکتور به دلیل سطح وسیع منطقه تحت محافظت و همچنین عدم نیاز به کابل‌کشی و لوله‌کشی یکی از بهترین...

ادامه مطلب